back-arrow

Get in Touch!

Do you want to be a part of «Youth Included»? Or just have a question? Write us!

event-img
Školení: Jak založit živnostenské podnikání v České republice (2 přednášky)
17:00
2022-12-15
Cooperation with the City Council of Prague 14
watch more events of the project

Helping migrants and refugees from Ukraine (women and children) to integrate into Czech society much faster and easier. Creation of a community for people who now need our support and participation.

Как открыть бизнес в Чехии

Лекция для специалистов и экспертов  из разных областей, которые хотят вести предпринимательскую деятельность в Чешской республике.

Дата: 15.12, 21.12
Время: 17.00
Адрес: nam, I,P. Pavlova 3, 1-ый этаж  -  15.12
Адрес: Podkovářská 800/6, 190 00. -  21.12

 • Количество мест ограничено


Лекция состоит из двух частей

Часть 1  Юридическая

Финансовый и Налоговый консультант Екатерина Краснова поможет вам сформировать пакет документов и экономику открытия предпринимательской деятельности в ЧР.


На мероприятии вы узнаете :

 • Какие документы, необходимы для открытия OSVČ и фирмы в Чехии
 • Выгоды и не выгоды обеих форм бизнеса.
 • Налогообложение доходов
 • Формы трудовых отношений
 • Налогообложение заработных плат

 

Регистрация проходит на нашем телеграм канале:
https://t.me/youthincluded

*****

Jak začít podnikat v České republice

Přednáška pro odborníky a experty z různých oblastí, kteří chtějí podnikat v České republice.

Datum: 15.12
Datum: 17.00
Adresa: Nam, I,P. Pavlova 3, 1. patro

 • Počet míst je omezen


Přednáška bude mít dvě části

Část 1 Právní předpisy

Finanční a daňová poradkyně Ekaterina Krasnova vám pomůže připravit balíček dokumentů a ekonomické aspekty zahájení podnikání v České republice.


Na akci se dozvíte :

 • Jaké doklady jsou potřeba k založení OSVČ a firmy v České republice?
 • Výhody a nevýhody obou forem podnikání.
 • Zdanění příjmů
 • Formy zaměstnání
 • Zdanění mezd


Registrace probíhá na našem telegramovém kanálu:
https://t.me/youthincluded

Нетворкинг и образование
***
Networking and education

Мероприятия проходят при поддержке Городской Администрации Праги 14 в рамках проекта интеграции Украинских беженцев и мигрантов
***
The events are supported by the Municipal Office of Prague 14 as part of the project for the integration of Ukrainian refugees and migrants