back-arrow
Good afternoon!

If you would like to contact us, please contact us:

Address: nám IP Pavlova 3, Praha 2
(Sídlo Škrábkových 777/4, Prague 9)

Kontaktní e-mail: youthincluded@gmail.com

Or via social media on Telegram: @Interkulturnipracepraha14

event-img
Školení: Jak založit živnostenské podnikání v České republice (2 přednášky)
17:00
2022-12-15
Together with City Council
watch more events of the project

Helping migrants and refugees from Ukraine (women and children) to integrate into Czech society much faster and easier. Creation of a community for people who now need our support and participation.

Как открыть бизнес в Чехии

Лекция для специалистов и экспертов  из разных областей, которые хотят вести предпринимательскую деятельность в Чешской республике.

Дата: 15.12, 21.12
Время: 17.00
Адрес: nam, I,P. Pavlova 3, 1-ый этаж  -  15.12
Адрес: Podkovářská 800/6, 190 00. -  21.12

 • Количество мест ограничено


Лекция состоит из двух частей

Часть 1  Юридическая

Финансовый и Налоговый консультант Екатерина Краснова поможет вам сформировать пакет документов и экономику открытия предпринимательской деятельности в ЧР.


На мероприятии вы узнаете :

 • Какие документы, необходимы для открытия OSVČ и фирмы в Чехии
 • Выгоды и не выгоды обеих форм бизнеса.
 • Налогообложение доходов
 • Формы трудовых отношений
 • Налогообложение заработных плат

 

Регистрация проходит на нашем телеграм канале:
https://t.me/youthincluded

*****

Jak začít podnikat v České republice

Přednáška pro odborníky a experty z různých oblastí, kteří chtějí podnikat v České republice.

Datum: 15.12
Datum: 17.00
Adresa: Nam, I,P. Pavlova 3, 1. patro

 • Počet míst je omezen


Přednáška bude mít dvě části

Část 1 Právní předpisy

Finanční a daňová poradkyně Ekaterina Krasnova vám pomůže připravit balíček dokumentů a ekonomické aspekty zahájení podnikání v České republice.


Na akci se dozvíte :

 • Jaké doklady jsou potřeba k založení OSVČ a firmy v České republice?
 • Výhody a nevýhody obou forem podnikání.
 • Zdanění příjmů
 • Formy zaměstnání
 • Zdanění mezd


Registrace probíhá na našem telegramovém kanálu:
https://t.me/youthincluded

Нетворкинг и образование
***
Networking and education

Мероприятия проходят при поддержке Городской Администрации Праги 14 в рамках проекта интеграции Украинских беженцев и мигрантов
***
The events are supported by the Municipal Office of Prague 14 as part of the project for the integration of Ukrainian refugees and migrants